Välkommen till Ateneum!

Ateneum AB är ett privatägt investmentbolag beläget i Ängelholm. Ateneum har intressen inom Fastigheter, Värdepappershandel och Investment.

Laddning…

Fastigheter

Koncernen äger fastigheter både direkt och indirekt via sina investmentbolag.

 

Värdepappershandel

Ateneum är verksam med handel av aktier och obligationer.
Främst på Large Cap listan.

Investment

Investeringar har skett framförallt med prägel på lokal etablering och intressant verksamhetsidé.